Repo Icon

Nguồn cydia chính thức của thủ thuật jailbreak và cydia ( đam mê jailbreak )Talion Cracked - 1.0.1

0.00/5 (0 vote).

Talion cho phép bạn thêm các tiện ích khác nhau trực tiếp vào màn hình Khóa và không giống như các tiện ích xuất hiện trong chế độ xem Hôm nay của iOS, các tiện ích này được tối ưu hóa để hiển thị cạnh nhau một cách đáng yêu và nhỏ gọn, như được hiển thị ở trên.