Repo Icon

Nguồn cydia chính thức của thủ thuật jailbreak và cydia ( đam mê jailbreak )AudioSnapshotServer - 1.0.0

0.00/5 (0 vote).

iOS mediaserverd hook to serve snapshots of current audio buffer via TCP/IP